Privatumo politika

ŠIAME PUSLAPYJE PATEIKIAME MŪSŲ INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE TAIKOMUS INFORMACIJOS APIE LANKYTOJUS RINKIMO IR JOS NAUDOJIMO PRINCIPUS.

Kam reikalinga ši privatumo politika?

R. Baltrūno įmonė, j. a. k 164810021, buveinės adresas Vytauto g. 13, LT-40115 Kupiškis, (toliau – Bendrovė arba Mes), rūpinamės Jūsų privatumu ir asmens duomenų apsauga, todėl asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės
aktais. Todėl, siekiant užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informavimą apie Jūsų asmens duomenų
tvarkymą, skelbiame šią privatumo politiką (toliau – Politika).

Šioje Politikoje aprašome, kuriuos jūsų asmens duomenis mes renkame ir kokiais tikslais juos tvarkome, kai naršote ir (ar) apsiperkate internetinėje svetainėje / el. parduotuvėje www.sodoharmonija.lt (toliau – Svetainėje arba El. parduotuvė) ar kitais būdais naudojatės Mūsų paslaugomis. Šioje Politikoje taip pat pateikiama svarbi informacija apie jūsų asmens duomenų apsaugą, jūsų turimas teises ir jų įgyvendinimo būdus. Todėl būtinai skirkite laiko šios Politikos peržiūrėjimui, o kilus klausimų, nedvejodami susisiekite su mumis nurodytais kontaktais. Atkreipiame dėmesį, jog pasiliekame teisę ateityje šią Politiką pakeisti, todėl skatiname Jus šią Politiką peržiūrėti periodiškai.

Kas yra asmens duomenys ir kaip jie yra tvarkomi?

Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Jumis, kai Jūsų tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (kaip pvz., vardas, pavardė, el. pašto adresas, transporto priemonės valstybinis numeris ir kt.).

Asmens duomenų tvarkymas – tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

Bendrovė, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, laikosi šių asmens duomenų tvarkymo principų:

● Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Jūsų privatumo apsaugą;
● Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai bei tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nurodytus prieš renkant Jūsų asmens duomenis;
● Jūsų asmens duomenys tvarkomi griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų;
● Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
● Jūsų asmens duomenų tvarkymui taikomos atitinkamos techninės ir organizacinės priemonės, kad būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ir sugadinimo.

Kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Mūsų atliekamos asmens duomenų tvarkymo operacijos pagal tikslus:

Tvarkymo tikslas: Tvarkomi asmens duomenys: Teisėto tvarkymo sąlygos Saugojimo terminai
Paskyros registracija ir administravimas. Šiuo tikslu, mes tvarkome Jūsų duomenis, kad Jūs galėtumėte susikurti El. Parduotuvės paskyrą bei pasinaudoti registruotiems naudotojams teikiamomis (el. prekybos) paslaugomis. Identifikaciniai duomenys (registracija):
⦁ vardas ir pavardė;
⦁ el. pašto adresas;
⦁ Slaptažodis (šifruotas);
⦁ telefono numeris;
⦁ pristatymo adresas;
Paskyros duomenys:
(administravimas):
⦁ užsakymų istorija ir informacija;
⦁ pristatymo adresas;
⦁ veiksmai paskyroje, įskaitant techninius duomenis (pvz., IP adresas; Jungimosi informacija, aktyvumas;),
⦁ elektroninių laiškų duomenys (pvz., kai Jums susikūrus paskyrą interneto svetainėje siunčiame pasveikinimo laišką; ar prašote atkurti pamirštą slaptažodį.
⦁ informacija apie paskyros susiejimą su Soc. tinklais;**Kai El. Parduotuvės paskyra susiejama su socialinių tinklų (Facebook ir (ar) Google+) paskyra (t. y. susiejamas prisijungimas) – El. Parduotuvės prisijungimui gali būti naudojami Soc. tinklo paskyros duomenys: el. pašto adresas ir slaptažodis (šifruotas).
Jūsų sutikimas, kuris laikomas gautu kai susikuriate savo paskyrą El. Parduotuvėje (Reglamento 6 str. 1 d. a p.). Jūsų paskyrą ir ten esančius Jūsų asmens duomenis mes saugome 3 metus nuo paskutinio Jūsų prisijungimo prie paskyros, jeigu Jūs neatliekate jokių užsakymų El. Parduotuvėje.

Minėtus asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs susikuriate ir (ar) naudojatės savo paskyra. Tačiau Jums neužpildžius privalomų registracijos laukų, Mes negalėsime sukurti Jūsų paskyros.

Savo paskyroje Jūs galite matyti ir (ar) koreguoti savo pateiktus asmens duomenis ir naudotis El. Parduotuvės paslaugomis.

Tvarkymo tikslas: Tvarkomi asmens duomenys: Teisėto tvarkymo sąlygos Saugojimo terminai

Elektroninės prekybos vykdymas

Šiuo tikslu, mes tvarkome Jūsų duomenis, kad galėtumėte El. Parduotuvėje užsakyti Mūsų siūlomas prekes, o Mes galėtume jas Jums pristatyti (t. y. sudaryti ir įvykdyti prekių pirkimo – pardavimo sutartį).

Identifikaciniai duomenys:
⦁ vardas ir pavardė.
Kontaktiniai duomenys:
⦁ elektroninio pašto adresas;
⦁ telefono numeris.
Užsakymo duomenys:
⦁ pristatymo adresas;
⦁ prekės aprašymas;
⦁ prekės kaina;
⦁ vienetų skaičius.

 


Tarp Jūsų ir Mūsų sudaryta sutartis, kurią sudarote užsakydami prekių El. Parduotuvėje (Reglamento 6 str. 1 d. b p.).
Mums taikoma teisinė prievolę saugoti sudarytas sutartis ir tai patvirtinančius įrodymus, įskaitant ir buhalterinės apskaitos vedimą (Reglamento 6 str. 1 d. c p.).

Jūsų užsakymo duomenis (sutartis) saugosime 10 metų, nuo užsakymo pristatymo dienos, net ir panaikinus Jūsų paskyrą El. Parduotuvėje.

Pirkdami El. Parduotuvėje, privalote susipažinti ir sutikti su Mūsų prekių pirkimo – pardavimo El. Parduotuvėje taisyklėmis [https://sodoharmonija.lt/taisykles]. Šiose taisyklėse taip pat pateikiama informacija apie šiuo tikslu tvarkomus Jūsų asmens duomenis.

Tvarkymo tikslas: Tvarkomi asmens duomenys: Teisėto tvarkymo sąlygos Saugojimo terminai

Tiesioginė rinkodara

Šiuo tikslu, mes tvarkome Jūsų duomenis, kad Jūs galėtumėte užsisakyti ir gauti Mūsų naujienlaiškius ir (ar) kitus Jums skirtus pasiūlymus

Identifikaciniai duomenys:
⦁ Vardas
⦁ Elektroninio pašto adresas.

 


Jūsų sutikimas, kurį išreiškiate Svetainėje registruodamiesi arba užsisakydami mūsų siūlomas prekes ir formoje pažymite jog pageidaujate gauti Mūsų naujienlaiškius bei asmeninius pasiūlymus, elektroniniu paštu ,remiantis jūsų pirkimo ir naršymo istorija sodoharmonija.lt, bei būti informuojamas apie bendras akcijas, nuolaidų kodus ir loterijas.

Tiesioginę rinkodarą, pagal Jūsų sutikimą, Mes Jums siųsime iki tol, kol šis sutikimas galios, tačiau neilgiau nei 5 metus.

Patį sutikimo faktą (t. y. informaciją apie tai, jog davėte sutikimą) mes saugosime 2 metus skaičiuojant nuo jo atšaukimo dienos.

Jūsų asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs užsiprenumeruojate Mūsų naujienlaiškius ir (ar) kitokiu būdu duodate sutikimą siųsti jums tiesioginę rinkodarą.

Norėdami suprasti, ar informacija, kurią siunčiame, Jums aktuali, Mes papildomai renkame statistinę informaciją apie išsiųstus naujienlaiškius (t. y. ar naujienlaiškį perskaitėte, kada ir kiek kartų jį perskaitėte ar atvėrėte, ar persiuntėte jį kitiems, kokią operacinę sistemą ir el. pašto serverį (jo vietą) naudojote). Sutikdami gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu, taip pat sutinkate pasidalinti su Mumis aukščiau nurodytą statistinę informaciją apie naujienlaiškio aktualumą.

Jūsų el. pašto adresą naudosime tik informacijai apie prekes, nuolaidas, pasiūlymus, konkursus, naujienas, apklausas bei kitoms naujienoms siųsti. Naujienlaiškį siunčiame vieną-šešis kartus per mėnesį. Mūsų naujienlaiškis siunčiamas nuo siuntėjo info@sodoharmonija.lt . Jūsų el. pašto adresą galime perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas, tik tam, kad išsiųsti Jums skirtą naujienlaiškį.

Jūs bet kuriuo metu galite atsisakyti tiesioginės rinkodaros (naujienlaiškių) gavimo, apie atsisakymą informavę mus el. paštu info@sodoharmonija.lt. Atsisakyti tiesioginės rinkodaros gavimo, tai pat galėsite sekdami nuorodas gautame naujienlaiškyje. Verta paminėti, kad sutikimo atšaukimas nedaro poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų naudojimui.

Tvarkymo tikslas: Tvarkomi asmens duomenys: Teisėto tvarkymo sąlygos Saugojimo terminai

Paklausimų administravimas
Šiuo tikslu, mes tvarkome Jūsų duomenis, kad galėtume įvertinti ir išnagrinėti Jūsų pateiktus paklausimus ir pateikti Jums atsakymą.
Identifikaciniai duomenys:
⦁ Vardas ir Pavardė.
Kontaktiniai duomenys:
⦁ Adresas;
⦁ el. pašto adresas;
⦁ telefono numeris.
Turinio duomenys:
⦁ Paklausimo aprašymas (žinutė);
⦁ Dokumentai, patvirtinantys skundą.

 


Jūsų sutikimas, kurį išreiškiate siųsdami Mums paklausimusnesusijusius su galimu Jūsų teisių ir (ar) įstatymu saugomų interesų pažeidimu (Reglamento 6 str. 1 d. a p.).
Mums taikoma teisinė prievole išnagrinėti Jūsų prašymą dėl galimai pažeistų Jūsų teisių ir (ar) įstatymu saugomų interesų ir pateiktu Jums atsakymą (Reglamento 6 str. 1 d. c p.).

Jūsų pateiktus paklausimus, Mes tvarkome visą paklausimo nagrinėjimo laikotarpį ir saugome 3 mėnesius nuo jo išnagrinėjimo dienos (išskyrus viešoje erdvėje pateikiamą komunikaciją).*

Jūsų duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų ir (ar) Jūsų atstovo, kai siunčiate Mums savo prašymus, skundus, reikalavimus ar kitus paklausimus, Mūsų pateiktais kontaktais (kaip pvz., adresu, el. paštu, telefonu, viešoje erdvėje, įskaitant socialinių tinklų komunikacijoje ir pan.) arba El. Parduotuvės skiltyje „Kontaktai“ užklausos formoje.

*Asmens duomenys gali būti saugojami ilgiau, jei per tą laiką paklausimas nebus išnagrinėtas arba tebevyks nagrinėjimas, taip pat jei asmens duomenys bus reikalingi, kad būtų apsaugoti mūsų ar trečiųjų šalių teisėti interesai, pvz., įstatyminio senaties termino arba teisinio ginčo atveju. Jeigu skundas buvo išspręstas pasirašant taikos sutartį, jūsų asmens duomenys bus saugomi 10 metų.

Tvarkymo tikslas:  Tvarkomi asmens duomenys: Teisėto tvarkymo sąlygos Saugojimo terminai 

Komunikacija viešoje erdvėje

Šiuo tikslu, mes tvarkome Jūsų duomenis, kad galėtume su Jumis komunikuoti socialiniais tinklais ir (ar) kitomis priemonėmis.

Mūsų paskyros soc. tinkluose:Facebook

Identifikaciniai duomenys:
⦁ Vardas ir Pavardė (pavadinimas);
Komunikacijos duomenys:
⦁ Informacija apie komunikaciją paskyroje („patinka“, „sekti“, „komentuoti“, „dalintis“ ar apsilankymą ir kt.);
⦁ Nuotraukas (profilio ir (ar) kuriose pažymėta Bendrovė);
⦁ Atsiųstas pranešimas (turinys);
⦁ Informacija apie pranešimą (žinutės gavimo laikas, žinutės priedai, susirašinėjimo istoriją ar kt.);
⦁ Informaciją apie dalyvavimą Bendrovės organizuojamuose renginiuose ir (ar) žaidimuose (dalyvavimą, nedalyvavimą, susidomėjimą, žaidimo taisyklių įvykdymą ar kt.);
⦁ Informaciją apie Bendrovės įvertinimą (įvertinimo balas, atsiliepimas ar kt.).

 


Jūsų sutikimas, kurį išreiškiate lankydamiesi ir (ar) komunikuodami su Mumis, Mūsų valdomose soc. tinklų paskyrose (Reglamento 6 str. 1 d. a p.).

Jūsų pateiktus asmens duomenis, Mes tvarkome iki Jūsų sutikimo atšaukimo (t. y. pateiktų asmens duomenų ištrynimo iš paskyros) momento, tačiau neilgiau nei iki Bendrovės paskyros ištrynimo.*
Neleistinos komunikacijos atveju (kaip pvz., šmeižimas, Bendrovės reputacijos menkinimas ar pan.), šią komunikaciją galime saugoti kaip įrodymą atitinkamą laikotarpį siekiant apginti savo pažeistas teises ar teisėtus interesus (t. y. visą neteisminio, ikiteisminio ar teisminio ginčo nagrinėjimo laikotarpį).

Jūsų duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų (soc. tinklo paskyroje), kai lankotės ir (ar) komunikuojate su Mumis, Mūsų valdomose soc. tinklų paskyrose.

*Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad socialiniuose tinkluose pateikti asmens duomenys tvarkomi bendrai su socialinio tinklo valdytoju (t. y., Facebook Inc., Instagram Inc., Google LLC., valdomose platformose), todėl norėdami plačiau susipažinti su asmens duomenų tvarkymu minėtuose socialiniuose tinkluose, siūlome susipažinti su socialinio tinklo valdytojo privatumo nuostatomis.

Kam gali būti teikiami Jūsų asmens duomenys?
Jūsų užsakymo duomenis (įskaitant asmens duomenis) galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims (pvz., UAB „Venipak“, “Šiaulių bankas, AB”) ,teikiantiems EL. Parduotuvėse užsakytų Jūsų prekių ar paslaugų pristatymo, suteikimo ar kitas su Jūsų užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas;
Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims (duomenų tvarkytojams), kurie padeda mums administruoti Svetainę ir (ar) saugoti jose esančius duomenis, taip pat tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjams. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan.
Jūsų Duomenys taip pat gali būti perduodami kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (kaip pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms); teisinių paslaugų tiekėjams; draudimo bendrovėms ir (ar) kt. Tačiau, Jūsų duomenys bus teikiami tik jeigu to bus reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ir tik teisės aktų numatyta tvarka, siekiant užtikrinti Mūsų teises, Mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus.
Pažymime, kad Jūsų asmens duomenys teikiami tik tiems tretiesiems asmenims, kurie sutartimi užtikrina tinkamas asmens duomenų tvarkymo bei apsaugos sąlygas. Jūsų asmens duomenys nėra perduodami trečiosioms valstybėms (t. y. už Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės ribų) ar tarptautinėms organizacijoms.
Kokias teises Jūs turite ir kaip jas galite įgyvendinti?
Duomenų subjektai, kurių asmens duomenis tvarkome turi teisę:
⦁ prašyti, susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;
⦁ prašyti, kad būtų ištaisyti ar apriboti netikslūs ar nepilni asmens duomenys;
⦁ prašyti, kad būtų ištrinti ar apriboti pertekliniai ar neteisėtai tvarkomi asmens duomenys;
⦁ nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;
⦁ prašyti perkelti susistemintu, kompiuterio skaitomu formatu pateiktus savo asmens duomenis (teisė į duomenų perkeliamumą);
⦁ teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kai duomenų̨ tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu (pagal 6 str. 1 d. a p.). Duomenų subjekto sutikimo atšaukimas nedaro poveikio duomenų̨ tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo;
⦁ pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (ada@ada.lt).
Bendrovė netaiko tik automatizuoto duomenų tvarkymo, įskaitant profiliavimą, grindžiamų sprendimų priėmimo, dėl kurio Jums galėtų kilti teisinės pasekmės arba kuris panašiu būdu galėtų daryti Jums didelį poveikį. Tačiau, atsižvelgiant pagal Jūsų pasirinkimus ir (ar) dalyvavimą lojalumo programose Jūs galite būti priskirti atitinkamai kategorijai, pagal kurią Mes galėsime pateikti Jums aktualiausią informaciją (pvz., pasiūlymus, naujienlaiškius, nuolaidas ir pan.).
Duomenų subjektas, savo teises gali įgyvendinti teikiant Bendrovei rašytinį prašymą asmeniškai (Bendrovės darbuotojui), paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: info@sodoharmonija.lt, raštu – adresu: Vytauto g. 13, LT-40115 Kupiškis
Pateikdamas prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę vienu iš šių būdų:
⦁ pateikdamas prašymą Bendrovės darbuotojui, kartu pateikiant galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
⦁ pateikdamas prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu pridėdamas galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
⦁ pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, jį patvirtinant elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį (pvz., mobiliuoju parašu, kvalifikuotu elektroniniu parašu ar pan.).
Gavę Jūsų prašymą dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime Jums atsakymą. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar mėnesiui, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Apie tokį pratesimą būsite papildomai informuojami, per vieną mėnesį. Jūsų prašoma informacija bus teikiama nemokamai. Tačiau, matydami, kad Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Mes turime teisę imti už tai pagrįstą mokestį (t. y. prašyti atlyginti administracines išlaidas) arba atsisakyti imtis veiksmų pagal tokį duomenų subjekto prašymą.
Atsakymas bus pateikiamas Jūsų prašyme pasirinktu būdu. Jeigu prašyme nenurodote būdo, kuriuo norite gauti atsakymą, atsakymas Jums bus siunčiamas tokiu pat būdu, kokiu buvo pateikiamas prašymas.
Kokios Jūsų pareigos ir atsakomybė?
Jūs esate atsakingas, už savo pateiktų asmens duomenų tikslumą, teisingumą ir išsamumą. Todėl, Užsakymo ar paskyros registracijos formoje Jūs turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ar užsakymą arba apriboti Jūsų galimybes naudotis El. Parduotuve. Taip pat, pasikeitus Jūsų asmens duomenims (kurie yra būtini aukščiau nurodytiems tikslams pasiekti), Jūs turite pareigą nedelsiant apie pasikeitusius asmens duomenis informuoti Bendrovę.
Pateikdami savo asmens duomenis, prisiimate visą atsakomybę už savo asmens duomenų pateikimo teisėtumą ir atsakote už Mūsų ir (ar) trečiųjų asmenų nuostolius galinčius kilti dėl neteisėto tokių asmens duomenų tvarkymo.
Kaip Mes rūpinamės Jūsų asmens duomenų saugumu?
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, Mes taikome tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo ar nuo kitų neteisėtų veiksmų. Minėtos priemonės yra pasirenkamos atsižvelgiant į Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisėms ir laisvėms kylančias rizikas.
Šiuo atveju, Mes užtikriname griežtą prieigos kontrolę prie tvarkomų asmens duomenų, todėl prieigą prie jų suteikiame tik tiems darbuotojams, kuriems Jūsų asmens duomenys yra reikalingi darbo funkcijoms atlikti bei stebime kaip yra naudojamasi suteikta prieiga. Prieiga prie asmens duomenų užtikrinama naudojant atitinkamo lygio slaptažodžius ir sudarant konfidencialumo susitarimus su asmenimis, kurie prieina prie Jūsų asmens duomenų.
Pažymime, kad Visi Bendrovės darbuotojai, kurie turi prieigą prie Jūsų asmens duomenų yra supažindinti su asmens duomenų apsaugos reikalavimais bei privalo užtikrinti tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą.
Kur kreiptis, jeigu Jums vis dar kyla klausimų?
Dėl visų klausimų galite kreiptis į Mus, el. pašto adresu: info@sodoharmonija.lt arba paskambinę telefonu +370 6 3050055